Hlavní menu:

Kontakt

Telefony:

Objednávky: +420 267 314 267
Technická podpora:
+420 267 314 267

Reklamace, servis:
+420 272 732 827
Zakázkový vývoj: +420 272 732 827

Fax:

+420 267 314 269

Objednávky: obchod@papouch.com
Dotazy: papouch@papouch.com

V našem e-shopu můžete platit také kartami MasterCard®, Maestro®, VISA® a VISA Electron®.

Jak na to? > Linux > V rytmu Samby 1 >

V rytmu Samby 1


Samba je programové vybavení, které do Unixových (a jistěže i Linuxových) systémů implementuje služby využívající

tucnak_button.gif
protokol zvaný Server Message Block (více známý pod zkratkou SMB - odtud název Samba). Tento protokol je také označován jako Common Internet File System (CIFS), LanManager nebo NetBIOS protokol. Že jste výraz NetBios již někdy slyšeli? Není divu, vždyť celé MS-Windows (tedy jejich síťové prostředí) jsou jím doslova prošpikovány.

 

Ano, máte pravdu. Samba je velmi účinný nástroj, jež vám umožní připojit vaši Linuxovou pracovní stanici k serveru, běžícímu např. pod Windows NT (v tomto případě budete pro váš Linux potřebovat část zvanou Samba-client). Můžete to udělat i opačně, tedy spustit pod Linuxem tzv. Samba-server a připojovat se k němu z pracovních stanic pod MS-Windows. A, konečně, můžete mít na jednom stroji (a nemusí to nutně být PC, tedy architektura Intel !) v provozu Samba - server a na ostatních strojích provozovat Samba-client. Gratuluji, právě jste si postavili svou vlastní síť. Pochopitelně, výběr platforem serverů a klientů záleží čistě na vás. Jako pracovní stanice můžete mít stroje s Linuxem, Unixem, Windows nebo i MAC (pozor, Samba client pro MAC je zatím komerční záležitost). Pokud váš Unix zatím Sambu nepodporuje, použijte jeho NFS export a vyhraďte jeden Linuxový stroj (jistěže se Sambou) jako NFS Gateway.

A teď ještě jednou (aby to bylo srozumitelné). Samba-server běží na tom stroji, který slouží jako server. Samba-client běží na těch strojích, ze kterých se jednotliví uživatelé připojují k serveru. Jako komunikační protokol slouží protokol NetBIOS, který je provozován v prostředí TCP/IP (jinými slovy NetBIOS běží nad TCP/IP - původní anglický výraz je NetBIOS over TCP/IP).

Poznámka:
Podíváte-li se do souboru /etc/services zjistíte, že protokolu NetBIOS je vyhrazen port 139. Samba toto pravidlo samozřejmě respektuje a používá tedy port 139. Dále ještě používáme porty 137 a 138. Zápis v /etc/services vypadá takto:

netbios-ns 137/tcp # NETBIOS Name Service
netbios-ns 137/udp
netbios-dgm 138/tcp # NETBIOS Datagram Service
netbios-dgm 138/udp
netbios-ssn 139/tcp # NETBIOS session service
netbios-ssn 139/udp

1. Jednotlivé části Samby - Server
Již jsem se zmínil o tom, že SAMBA má část nazvanou Server a část nazvanou Client. Server běží samozřejmě na serveru a klient pak na pracovní stanici. Napřed si tedy budeme povídat o SAMBA Serveru.

Vlastní rodinka Samby sestává z několika částí. Každá má své vlastní manuálové stránky a ty je dobré si přečíst (ale na to jste v Linuxu již určitě zvyklí, viďte). Pokud naleznete nějakou závažnou chybu (tedy, popis Vámi nalezené chyby jste nenašli ani v konferenci ani v archívu konferencí), zašlete popis chyby na adresu samba-bugs@samba.org Kolektiv autorů Vám bude vděčný a s nimi i celý Linuxový svět.

A teď se podívejme na jednotlivé díly Samby poněkud podrobněji:

Základní démoni jsou dva a jmenují se smbd a nmbd.

1.1 smbd
Démon smbd je zodpovědný za zprostředkování souborových a tiskových služeb pro SMB klienty. Pod pojmem "SMB klient" rozumíme pracovní stanice, které přistupují k SAMBA serveru. Může se jednat o stanice s Linuxem, Unixem, MS-Windows, Windows NT, Windows for Workgroups, Mac (jistěže, podmínkou je SMB klient) apod. Konfigurační soubor pro démona smbd se jmenuje smb.conf .

1.2 nmbd
Démon nmbd zodpovídá za služby NetBIOS (konkrétně nameservng a browsing support). Konfigurační parametry pro démona nmbd jsou rovněž obsaženy v souboru smb.conf.

1.3 smbclient
Smbclient je vlastně program na bázi jednoduchého ftp klienta. Zprostředkovává jednotlivým klientům služby na Samba serveru. Kromě přístupu k souborům ještě zprostředkovává tiskové služby.

1.4 smbpasswd
Utilita smbpasswd vám umožní změnit hesla konkrétních uživatelů.

1.5 smbadduser
Tuto utilitku budete také potřebovat, neboť pro jistá nastavení ms klientů (windows) se neobejdete bez "převodní tabulky" pro uživatelské účty.

2. Instalace Samby
Nejjednodušší řešení může zároveň být i to nejlepší (pokud ovšem víme, co děláme). Vzhledem k tomu, že pro náš příklad jsem použil distribuci Red Hat (7.1 CZ), dovolím si popsat instalaci pro tuto distribuci. Rada zní: vezměte příslušné rpm balíčky a nainstalujte je. Budete potřebovat balíčky samba-common a samba-server (případně ještě samba-client a samba-swat).
Na mém stroji to vypadá takto:
rpm -qa | grep samba
samba-common-2.0.8-1.7.1
samba-swat-2.0.8-1.7.1
samba-client-2.0.8-1.7.1
samba-2.0.8-1.7.1

Vidíte tedy, že jsem vlastně "hříšník" protože jsem si již měl dávno nainstalovat novější verzi a to 2.0.9 nebo 2.0.10, případně 2.2.x. Ano, verze 2.0.8 má jisté bezpečnostní chybky, které naleznete popsány na www.samba.org nebo www.linuxsecurity.com/advisories . Odkazy samozřejmě naleznete i na www.linuxworld.cz . Upgrade na novější verzi určitě zvládnete.

Ti zkušenější mohou nainstalovat Sambu z tzv. "Tarballs", ale pak mějte na paměti, že instalací z tarballs vlastně opomíjíte záznamy v rpm databázi. Jinými slovy, žádné záznamy o instalaci v této databázi vytvořeny nebudou. To se může časem vymstít v případě tzv. "závislostí" jednotlivých knihoven apod. Takže, pečlivě a opatrně.

Tak instalaci bychom měli. Jak ji teď nastavíme příslušné parametry? Máme vlastně dvě možnosti:
Poeditujeme soubor /etc/smb.conf ručně a budeme se modlit, že nám nikde neujela ruka (neděláte to poprvé, že ne?).
Vezmeme si na pomoc SWAT.

Co je vlastně SWAT, jak se konfiguruje a jak by měl vypadat typový konfigurační soubor smb.conf, se dozvíte v dalším díle.

Michal Vymazal
www.linuxservices.cz


Akce: Otevřít verzi pro tisk Otevřít verzi pro tisk


Soubory: