Spinel

Univerzální komunikační protokol

Spinel Komunikační protokol nazvaný Spinel jsme sestavili na základě zkušeností s různými protokoly používanými v průmyslu. Cílem bylo dosáhnout vzájemné kompatibility našich zařízení a to od nejjednodušších (jako jsou například inteligentní čidla) po složitá.

Spinel byl navržen tak, aby bylo možné jej dále rozšiřovat nebo modifikovat, a také bez kolizí propojovat zařízení s různými modifikacemi protokolu.

Tip pro vývojáře: Podívejte se na Spinel.NET - Windows SDK pro snadnou práci s protokolem Spinel v prostředí .NET. V SDK jsou komentované příklady pro C# a VB.NET.

Vlastnosti protokolu

Modifikace protokolu jsou označovány jako formáty, každý formát má svoje číslo. Čísla 0 až 96 jsou vyhrazeny pro formáty s kódováním ASCII, čísla 97 až 255 pro binární kódování. Jednotlivá zařízení mohou podporovat několik formátů protokolu Spinel, nebo mít svůj zcela specifický formát, přesto zůstane zachována vzájemná kompatibilita. Data jsou přenášena v rámcích (paketech) s definovaným začátkem a koncem.

Proč Spinel?

Spinel Spinel je nádherný kámen, který jsme zvolili jako logo protokolu Spinel. Spinel jako přírodnina patří mezi oxidy typu M304. Je skelně lesklý, obvykle neprůhledný (drahokamové odrůdy jsou průhledné), bez štěpnosti. Tvrdost 7,5–8, hustota 3,58 g.cm–3. Často tvoří oktaedrické xx, vyskytuje se i v zrnitých agregátech. Je vázán na kontaktně i regionálně metamorfované karbonáty (erlany, skarny, mramory) i nekarbonátové horniny (břidlice, ruly); jako akcesorie je častý v bazických a ultrabazických magmatitech (např. kimberlitech), je znám i z pegmatitů. Je odolný vůči zvětrávání, proto se hromadí v náplavech v podobě valounků (drahokamové odrůdy těženy zejména na Srí Lance).