Hlavní menu:

Kontakt

Telefony:

Objednávky: +420 267 314 267
Technická podpora:
+420 267 314 267

Reklamace, servis:
+420 272 732 827
Zakázkový vývoj: +420 272 732 827

Fax:

+420 267 314 269

Objednávky: obchod@papouch.com
Dotazy: papouch@papouch.com

V našem e-shopu můžete platit také kartami MasterCard®, Maestro®, VISA® a VISA Electron®.

Zakázkové aplikace > Coulometr a biamperometr >

Coulometr a biamperometr

Biamperometer Sada dvou zakázkových měřicích přístrojů určených pro následující úlohu: Coulometrická tritace s biamperometrickou indikací

 

Když se řekne coulometrická tritace s biamperometrickou indikací, ne každý si vybaví o jakou úlohu se jedná. Co to tedy znamená?

V roztoku vzorku s vhodnou pomocnou chemikálií jsou ponořeny dvě dvojice elektrod - coulometrická a biamperometrická. Na jedné z coulometrických elektrod (mezi kterými protéká konstantní proud) je generováno činidlo, které reaguje se stanovovanou látkou. Množství vytvořeného činidla (a tedy i stanovované látky) je úměrné velikosti elektrického náboje prošlého roztokem (tento náboj se zjistí jako součin proudu a času). Po spotřebování stanovované látky je indikován rostoucí nadbytek vygenerovaného činidla v roztoku biamperometricky (na dvojici elektrod je vloženo malé stejnosměrné napětí a měří se protékající proud).

Oba přístroje, které jsme pro tuto úlohu dodali mají vynikající měřicí parametry. Můžeme se pochlubit například těmito hodnotami:

Coulometr

  • Proudové rozsahy 1, 3 a 10 μA s přesností 0,5%.

Biamperometr

  • Proudový vstup pro rozsah 100 nA - přesnost ±0,5 nA!
  • Proudový vstup pro rozsah 1 μA - přesnost ±2 nA.
  • Proudový vstup pro rozsah 10 μA - přesnost ±20 nA.
  • Napěťový vstup pro rozsah 100 mV s přesností ±0,2 mV.
  • Vzorkovací frekvence 10 SPS.

Společné vlastnosti obou měřicích přístrojů na zakázku

  • Provedení jako laboratorní měřicí přístroje
  • Grafický LCD displej
  • Lokální ovládání tlačítky a otočným ovladačem nebo...
  • ...vzdálené ovládání přes USB rozhraní.

 

Rádi vyrobíme speciální měřicí přístroj na zakázku i pro Vás - neváhejte se na nás obrátit a bezplatně konzultovat vývoj nového zařízení nebo úpravu stávajícího produktu.


Soubory:

Máte k této stránce dotaz nebo připomínku? Napište nám:


Pokud máte jakýkoli dotaz, návrh nebo připomínku, budeme rádi, když nám napíšete pomocí následujícího formuláře. Můžete nás samozřejmě kontaktovat i telefonicky nebo e-mailem jak je uvedeno v kontaktech.
ERROR